PARTNER BIZNESOWY W BRANŻY ENERGETYCZNEJ

DANE OFERTY

 • Typ ofertyUmowa o dzieło
 • Pensja: nie podano
 • Firma: Oświecony
 • Kontakt:
 • Telefon:
 • Język obcy: Nie wymagany
 • Doświadczenie: Minimum rok

MIEJSCE PRACY

 • Miejscowość: Wrocław
 • Region: dolnośląskie
 • Państwo: Polska

Jesteśmy organizacją reprezentującą Nową Erę w Energetyce. Naszym celem jest kompleksowe wsparcie odbiorców w pełnym zakresie słowa ENERGETYKA – obejmującym CIEPŁO, PRĄD I GAZ. Dysponując profesjonalną wiedzą, opartą na doświadczeniu i nieustannym rozwoju, podejmujemy rolę przewodnika po świecie energetycznym. Patronat Oświeconego gwarantuje najlepsze rozwiązania technologiczne, optymalizację procesów energetycznych oraz wysoką jakość produktów. MÓWISZ ENERGETYKA – MYŚLISZ OŚWIECONY!

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

PARTNER BIZNESOWY W BRANŻY ENERGETYCZNEJ

Ta praca jest dla Ciebie jeśli:

 • jesteś osobą otwartą, szybko nawiązującą relacje
 • nie boisz się wyzwań, chętnie przyswajasz nową wiedzę
 • podchodzisz do powierzonych zadań z zaangażowaniem i pasją
 • jesteś kreatywny i ciągle poszukujesz nowych rozwiązań
 • prowadzisz lub jesteś gotowy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Twoje główne zadania to:

 • zbierania zapotrzebowania na produkty i usługi energetyczne
 • budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych
 • zgłębianie potrzeb odbiorców biznesowych
 • przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na rozwiązania energetyczne do działu analiz
 • prezentacja rekomendowanych przez Oświeconych Mentorów rozwiązań optymalizacyjnych
 • dbanie o wizerunek Grupy Oświecony poprzez wysoki standard świadczonych usług
 • ciągłe doskonalenie wiedzy, by być Oświeconym w branży ENERGETYCZNEJ

Od nas otrzymasz:

 • wsparcie w postaci pełnego zaplecza: prawnego, informatycznego, marketingowego oraz Back Office
 • szeroką gamę produktów energetycznych dla odbiorców indywidualnych oraz biznesowych
 • system szkoleń, który w pełni przygotuje Cię do CERTYFIKATU JAKOŚCI OŚWIECONEGO
 • gwarancja rozwoju i ciągłego doskonalenia w branży energetycznej

Stań po Jasnej Stronie Mocy!

Prześlij CV !

Prosimy o dodanie w CV oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę Sanfara sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą) na przetwarzanie moich danych osobowych, które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę prosimy o dodanie do CV oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę Sanfara sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą) na przetwarzanie moich danych osobowych, które w  celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym CV w celu zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Sanfara sp. z o.o. ul. Kępska 7, 45-123 Opole, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Celem przetwarzania jest: podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj. udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko na które aplikujesz, w tym ocena Twoich kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas). Jeśli wyraziłeś(aś) dodatkową, dobrowolną zgodę wzięcia udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę celem przetwarzania jest podjęcie działania zmierzających do zatrudnienia (tj. w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikujesz), jak również zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowo wskazane przez Ciebie dane osobowe (w tym w szczególności Twój wizerunek) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś(eś) w klauzuli umieszczonej na CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych, o ile zostaną przeprowadzone podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes administratora danych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 • Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z procesu rekrutacyjnego, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"