DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Motion
  • Kontakt: Motion
  • Telefon: 536310004
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Minimum 2 lata

MIEJSCE PRACY

  • Miejscowość: Wrocław
  • Region: dolnośląskie
  • Państwo: Polska
Opis stanowiska: 
• Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektów
• Bieżące administrowanie obiektami
• Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
• Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z obsługiwanymi nieruchomościami

Standardowe czynności na stanowisku:
• Nadzorowanie przeglądów obiektów
• Prowadzenie i uzupełnianie danych w systemie helpdeskowym
• Utrzymywanie dokumentacji dotyczącej obsługiwanych obiektów
• Planowanie remontów - odtworzenia (w tym przeglądy i konserwacje) i modernizacji - ulepszenia budynków, budowli, urządzeń i instalacji, elementów wizualizacji
• Realizacja prac remontowych i modernizacyjnych oraz przeglądów i konserwacji budynków, urządzeń i instalacji, elementów wizualizacji wymaganych prawem budowlanym, przepisami p.poż itp.
• Realizacja działań związanych z usuwaniem usterek/ awarii/ szkód
• Realizacja zadań z zakresu ochrony ppoż
• Realizacja zadań w zakresie eksploatacji obiektów
• Reprezentowanie Klienta na zewnątrz (instytucje, podwykonawcy)

Wymagania od kandydatów:
• Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane o profilu technicznym lub ekonomicznym)
• Oczekiwane predyspozycje: 
o Organizacja pracy własnej
o Budowanie relacji
o Umiejętność pracy w zespole
o Prowadzenie zadań równoległych
o Umiejętność słuchania innych i przekazywania komunikatów
• Dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, skuteczność w działaniu
• Posiadanie umiejętności obsługi pakietu MS Office, dokonywania przedmiaru robót budowlanych, obsługi plików w formacie DWG, skanowanie dokumentów i ich "obróbki" (w tym zdjęcia),
• Uprawnienia do prowadzenia poj. w kat.B

Firma oferuje: 
• Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Dobrą atmosferę i warunki pracy
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
• Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"