DANE OFERTY

MIEJSCE PRACY

Opis: 

Praca na stanowisku Woźny / Woźna w Szkole Podstawowej im. gen. Marusza Zaruskiego ul. Południowa 2 w Zielonkach – Parceli - wymiar etatu : 1/1 cały, - umowa o pracę, - praca dwuzmianowa : I zmiana - 6.00-14.000 , II zmiana – 11.00-19.00, - praca od 09.2023 roku, - pensja zasadnicza + % stażowe.

Wymagania: - umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi , - osoba niekarana, - komunikatywna znajomość języka polskiego.

Obowiązki: - czuwanie nad porządkiem sal, toalet, korytarza, - podawanie posiłków, - wietrzenie sal. podlewanie kwiatów, - przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń; - praca w szatni.

Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."