Depresja w pracy


Depresja to poważna choroba, która może mieć negatywny wpływ na życie osobiste i zawodowe. Według badań, aż 20% pracowników może doświadczać objawów depresji w ciągu roku. W pracy, depresja może prowadzić do spadku wydajności, absencji i pogorszenia relacji z innymi pracownikami. W tym artykule omówimy, jak pracodawcy mogą pomóc pracownikom z depresją, gdzie można szukać pomocy i czy pracodawca może zwolnić osobę z powodu depresji.


Co robić, gdy Twój pracownik ma depresję?


Po pierwsze, pracodawcy powinni być świadomi, że depresja jest chorobą i poważnym problemem zdrowotnym. Pracodawcy powinni zacząć od edukacji pracowników na temat objawów depresji i zachęcania pracowników, aby szukali pomocy, gdy zauważą u siebie te objawy. Pracodawcy powinni również ułatwiać dostęp pracownikom do zasobów pomocy zdrowotnej, takich jak konsultacje z lekarzem rodzinnym, psychologiem lub psychiatrą. Mogą również zaoferować programy szkoleniowe i wsparcia dla pracowników, którzy doświadczają problemów zdrowotnych.


Pracodawcy powinni również unikać dyskryminacji osób z depresją i traktować ich z szacunkiem i zrozumieniem. Mogą to zrobić, poprzez dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników z depresją, takie jak zmiana godzin pracy lub umożliwienie pracy zdalnej. Pracodawcy mogą również zapewnić przestrzeń prywatną, gdzie pracownicy z depresją mogą się zrelaksować i zebrać myśli.

Jeśli pracownik z potrzebuje dłuższej przerwy, pracodawca może rozważyć udzielenie mu urlopu zdrowotnego lub pomóc w skorzystaniu z innych świadczeń zdrowotnych, takich jak terapia lub leki przeciwdepresyjne. W przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do pracy na dłuższy czas, pracodawca może rozważyć skierowanie pracownika do odpowiednich organów, w celu przyznania mu renty chorobowej.


Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że choroby psychiczne, w tym depresja, mają negatywny wpływ na pracę pracownika oraz na cały zespół. Osoba z depresją może być mniej efektywna, bardziej skłonna do popełniania błędów oraz mieć mniejszą motywację. W takiej sytuacji, ważne jest, aby pracodawca podjął odpowiednie kroki, aby pomóc pracownikowi w powrocie do zdrowia.

Przede wszystkim, pracodawca powinien stworzyć bezpieczne środowisko pracy, w którym pracownik z depresją będzie czuł się zaakceptowany i zrozumiany. Pracodawca powinien również udostępnić pracownikowi odpowiednie narzędzia, takie jak szkolenia lub wsparcie psychologiczne. Dzięki temu, pracownik będzie miał większe szanse na powrót do zdrowia oraz na zwiększenie swojej efektywności w pracy.


Gdzie szukać pomocy, jeśli podejrzewasz depresję?

Co więcej, pracownik z depresją powinien wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Może zacząć od wizyty u lekarza rodzinnego lub psychologa. Istnieją również organizacje, takie jak Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Afektywną Dwubiegunową, które oferują pomoc i wsparcie dla osób z depresją.

Osoba z depresją może szukać pomocy w wielu miejscach, takich jak gabinety psychologiczne, poradnie zdrowia psychicznego, organizacje pozarządowe, a także u lekarza rodzinnego. Warto pamiętać, że w Polsce istnieje bezpłatna opieka psychiatryczna i psychologiczna finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Czy można zwolnić kogoś z powodu depresji?

Warto zauważyć, że pracodawca nie może zwolnić pracownika z powodu depresji. Jest to zabronione przez prawo pracy i stanowi dyskryminację ze względu na stan zdrowia. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę ze względu na chorobę pracownika. Jeśli pracownik jest w stanie wykonywać swoje obowiązki, pracodawca ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

W przypadku depresji, pracownik może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby uzyskać taką rentę, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem, w którym można uzyskać informacje na temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać takie świadczenie. W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy, należy przedstawić orzeczenie lekarza, potwierdzające trwałą niezdolność do wykonywania pracy.


Przydatne kontakty dla osób w kryzysie psychicznym:

Oto kilka numerów telefonów, pod które osoby z depresją mogą zadzwonić w Polsce:

  1. Telefon Zaufania dla Osób w Kryzysie - 116 123 (bezpłatny, całodobowy)
  2. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (bezpłatny, całodobowy)
  3. Polski Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Psychicznymi - 801 70 22 22 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora, dostępny w godzinach 12:00-21:00)
  4. Centrum Interwencji Kryzysowej - 800 70 2222 (bezpłatny, całodobowy)
  5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - znajdują się w większości miast i oferują bezpłatne konsultacje z psychologiem lub pedagogiem szkolnym.


Ważne jest, aby osoby z depresją szukały pomocy i nie bagatelizowały swojego stanu. Choroba ta wymaga profesjonalnego wsparcia, a odpowiednie leczenie i terapia mogą pomóc w powrocie do zdrowia. Dlatego warto skorzystać z dostępnych źródeł pomocy, jakie oferują specjaliści i organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym.