Mamy 75922 aktualnych ofert pracy

Regulamin serwisu Jober.plZasady ogólne.

 1. Właścicielem serwisu jest firma Jober Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii (406 Teyleur, M50 3AQ Manchester, Nr 15328589) stanowiąca formę prawną.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń na nim zamieszczanych, włączając w to reklamy firm.
 3. Oferty nie związane z oferowaniem pracy lub naruszujące regulamin będą usuwane przez moderatorów.
 4. Każdy użytkownik może dodać bezpłatne ogłoszenia w liczbie nieograniczonej.
 5. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 7. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.

Kandydaci/Osoby szukające pracy.

 1. Adres e-mail oraz imię użytkowników aplikujących na oferty pracy w portalu Jober.pl może zostać zapisany w bazie w celu przesyłania powiadomień o nowych ofertach.
 2. Użytkownik może usunąć swój adres e-mail z bazy w każdej chwili po otrzymaniu powiadomienia.
 3. Oferty pracy publikowane na portalu Jober.pl nie są w ofertami portali tylko użytkowników, którzy je dodają.
 4. W razie podejrzenia oszustwa, Użytkownik proszony jest o kontakt e-mailowy z portalem w celu usunięcia podejrzanych ofert pracy

Rejestracja/dodawanie ofert.

 1. Nazwą użytkownika jest adres e-mail podany przy dodawaniu ofert.
 2. Każdy użytkownik może zarejestrować tylko jedno konto.
 3. Portal nie pobiera opłat za dodwanie ofert - oferty dodawane są zupełnie bezpłatnie
 4. Użytkownik zgadza się na otrzymanie w mailu potwierdzającym informacji handlowych Właściciela serwisu, a także jego klientów.
 5. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie okresowych informacji handlowych Właściciela serwisu.
 6. Użytkownik przekazuje wszelkie prawa do publikacji treści ogłoszeń właścicielowi portalu Jober.pl.
 7. Oferty mogą być publikowane na stronach partnerskich wyszukiwarek ofert pracy.
 8. Każda oferta musi być unikalna i musi dotyczyć konkretnej miejscowości oraz konkretnego stanowiska.
 9. Użytkownik może dodać tylko jedną ofertę na dane stanowisko w tej samej lokalizacji.
 10. Duplikaty ofert lub zbyt podobne pod względem treści oferty będą uznawane za szkodliwe dla serwisu Jober.pl.
 11. Zabronione jest pobieranie opłat za zorganizowanie pracy.
 12. Zabronione jest pobieranie opłat przejazd lub zakwaterowanie pobierane przed rozpoczęciem pracy.

Usunięcie ofert oraz zablokowanie użytkownika.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ofert użytkownika:
  • który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu
  • który reklamuje serwis konkurencyjny,
  • którego działania zostaną uznane przez administrację serwisu Jober.pl za szkodliwe dla serwisu,
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.
 3. Konto użytkownika, który notorycznie działa na szkodę serwisu będzie blokowane, a wszystkie oferty usuwane.
 4. Zablokowany użytkownik może raz na 6 miesięcy ubiegać się o odblokowanie konta pod warunkiem, że wykupi pakiet wyróżnień na kwotę conajnmniej 100 zł.

Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do Właściciela serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.
 6. Prawo do publikacji ogłoszeń zawartych na stronie Jober.pl mają tylko podmioty uprawnione.

Płatności (opcjonalne).

 1. Użykownik ma prawo do wykupienia usług dodatkowych oraz reklamy i promocji poszczególnych ofert.
 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą za pośrednictwem Revolut i PayPal
 3. Roliczenia e-przelewem są wykonywane za pośrednictwem CashBill.pl (CashBill S.A. | ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 6292410801 | REGON: 241048572 | KRS: 0000323297).
 4. Do każdej skutecznie przeprowadzonej transakcji będzie wystawiony rachunek, a saldo użytkownika zostanie powiększone o kwotę transakcji.
 5. Reklamacje będą uwzględniane w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości na adres [email protected].
 6. Saldo nie może zostać przeniesione na innego użytkownika, a kwota poprawnie wykonanej transakcji nie podlega zwrotom.

Formy kontaktu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się:

 1. Drogą mailową: na adres: [email protected].
 2. Lub listownie, na adres: Jober Ltd, 406 Teyleur, M50 3AQ Manchester