Ile zapłacisz podatku we Francji?

Ile zapłacisz podatku we Francji?

W 2019 roku system podatkowy we Francji przeżył rewolucję, dzięki czemu aktualnie jest bardzo podobny do systemu, który obowiązuje w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że Francja jest krajem o dość wysokich podatkach, rozliczanych progresywnie. Co to znaczy? Im więcej zarabiasz, tym wyższe widełki podatkowe będą Cię obowiązywać. Warto zaznaczyć, że progi podatkowe są aktualizowane co roku na podstawie przepisu ustawy budżetowej.


Podobnie jak w Polsce, we Francji podatki dzielą się na trzy grupy:

 1. Podatki dochodowe
 2. Składki społeczne
 3. Podatek VAT.


Oprócz tego, występują dodatkowe opłaty obowiązkowe. Na przykład, jednorazowy podatek za telewizor, wynoszący 138 EUR. Jeśli składasz deklarację po raz pierwszy i nie posiadasz odbiornika, koniecznie zaznacz odpowiednie pole na formularzu. Jeśli tego nie zrobisz, opłata za odbiornik telewizyjny zostanie pobrana automatycznie.

Drugą opłatą dodatkową jest podatek od nieruchomości. Jego wysokość jest uzależniona od standardu lokalu oraz od decyzji władz. Podatek należy zapłacić, jeśli od początku roku (tj. od 1 stycznia danego roku) zamieszkuje w lokalu podlegającym opodatkowaniu. Opłatę należy uiścić do 15 listopada każdego roku.

Wysokość podatku dochodowego jest uzależniona również od tego, czy jesteś rezydentem francuskim. Dla osób niebędących rezydentami, podatek dochodowy wynosi 20% do 27,519 EUR dochodu rocznie i 30% powyżej tego progu.

Kim jest rezydent?

To osoba, zarabiająca i mieszkająca we Francji przez ponad 183 dni.


Niestety w Polsce nie można już stosować ulgi abolicyjnej. Oznacza to konieczność zapłaty podatku zarówno we Francji, jak i w Polsce.

Nie musisz płacić podwójnego opodatkowania jeśli wyrejestrujesz się w Polsce, jednak nie jest to możliwe, jeśli posiadasz tutaj tzw. centrum interesów życiowych.

Progi podatkowe we Francji

W związku z coroczną zmianą progów podatkowych, przed wysłaniem rozliczenia rocznego, warto zapoznać się z aktualnie obowiązującymi widełkami, ponieważ różnica może okazać się duża i kwota podatku może być dla nas szokiem. Poniżej przedstawiona została zmiana jaka nastąpiła w 2020 roku względem roku poprzedniego.


TABELA


Dzięki tak wysokim kwotom, osoby pracujące we Francji sezonowo nie muszą martwić się o roczne rozliczenie. Przy okazji progów podatkowych należy też wspomnieć o ulgach podatkowych, które proponuje francuski urząd.


Ulgi podatkowe

Jak w każdym kraju, tak i we Francji, podatnik może starać się o ulgi, które w znaczy sposób mogą zmniejszyć kwotę podatku. System przewiduje takie ulgi jak:

 1. ulga na edukację dzieci lub na zatrudnienie pomocy domowej,
 2. ulga od darowizn na rzecz organizacji charytatywnych,
 3. ulga na koszty poniesione na utrzymanie innych członków rodziny (dzieci lub osób starszych)
 4. ulga na zakup ekologicznych instalacji grzewczych.
 5. ulga przy spłacaniu odsetek kredytu na zakup mieszkania (można z niej skorzystać tylko w momencie, gdy kredyt został wzięty na mieszkanie, które stanowi nasze stałe miejsce zamieszkania).


Ponadto:

 1. zwolnione z opodatkowania są godziny nadliczbowe osób pracujących na pełny etat lub pół etatu,
 2. zwolnione są również godziny przepracowane przez studentów do 25. roku życia


We Francji przyznawany jest jest również dodatek dla gospodarstw domowych, który wypłacany jest na konto bankowe podatnika (PPE). Przysługuje on, w momencie, gdy w ciągu roku fiskalnego przynajmniej jedna osoba w gospodarstwie domowym pracowała, a jej dochody nie przekraczały ustalonego progu finansowego.

Ubezpieczenie społeczne

Tak jak w Polsce, tak i we Francji obowiązuje ogólny system ubezpieczeń społecznych. Składki są pobierane z wynagrodzenia za pracę. Obejmują one:

 1. ubezpieczenie zdrowotne,
 2. ubezpieczenie emerytalne,
 3. ubezpieczenie macierzyńskie,
 4. ubezpieczenie rentowe,
 5. ubezpieczenie na wypadek śmierci.


Na powyższe ubezpieczenia pracodawca odprowadza w sumie 20,95% z wynagrodzenia. Warto jednak skupić się na ubezpieczeniu, które interesuje każdą osobę chcącą podjąć pracę we Francji.


Ubezpieczenie zdrowotne

We Francji spotkasz się z dwoma możliwościami: z ubezpieczeniemobowiązkowym oraz ubezpieczeniem dodatkowym. To czy chcesz skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia zależy tylko od Ciebie, jednak warto zaznaczyć, że podstawowe ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa wszystkich kosztów ewentualnego leczenia.


Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego spoczywa na pracodawcy, a cały proces zajmuje około dwóch miesięcy. W momencie przeprocesowania zgłoszenia przez urząd otrzymasz formularz do wypełnienia na podstawie którego zostanie wydana Carte Vitale, która służy do rozliczeń za usługi medyczne.


Możesz również skorzystać z ubezpieczenia dodatkowego. We Francji proponowane są dwa rozwiązania:

 1. ubezpieczenie w firmie prywatnej,
 2. państwowe ubezpieczenie dodatkowe.

To od Ciebie zależy, którą opcję wybierzesz. Koszty uzależnione są oczywiście od aktualnej oferty firmy i pakietu, który Cię interesuje.


Jak się rozliczyć?

Zmiany, które ciągle zachodzą w systemie podatkowym we Francji mogą przyprawić o ból głowy, dlatego francuski urząd skarbowy wymusza wręcz na podatnikach załatwianie formalności internetowo. System, który jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany o najnowsze informacje pozwala na bezproblemowe i praktycznie bezstresowe załatwianie spraw. Na platformie, do której należy się zalogować, znajdzie się nawet wstępne wyliczenie kwoty podatku na podstawie informacji, do których urząd skarbowy ma dostęp (tj. kwota wynagrodzenia, zasiłki lub emerytura). Resztę informacji należy wypełnić samodzielnie i przesłać rozliczenie jednym przyciskiem.


Każdy kraj ma swoją politykę podatkową, z którą przed wyjazdem do pracy, należy się zapoznać. Podatki jednak są częścią każdego społeczeństwa i nie da się ich uniknąć. Podstawowe pytanie na które musisz sobie odpowiedzieć to: czy mimo wszystkich opłat, składek i innych wydatków, zarobisz taką kwotę, która Cię usatysfakcjonuje? Jeśli tak, to życzę powodzenia i au revoir!