Przed rozpoczęciem pracy w Holandii, na co zwrócić uwagę?

Praca w Holandii nadal pozostaje bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem dla Polaków szukających pracy za granicą. Mimo tego, że kraj tulipanów posiada jedne z najwyższych stawek podatkowych, nadal wychodzi bardzo atrakcyjnie pod kątem zarobkowym. Warto zaznaczyć, że wiele źródeł zaleca podejmowanie pracy przy pomocy agencji pośrednictwa.

Jest to najbezpieczniejsza forma szukania pracy. Agencja zapewnia rzetelnego, sprawdzonego pracodawcę, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi legalnego zatrudnienia w Holandii.

Ile możesz zarobić?

W Holandii można zaobserwować już od kilku lat tendencję wzrostu wynagrodzeń. Jest to państwo z mocną i stabilną gospodarką, która nieustannie się rozwija. Ofert pracy wciąż przybywa, a wysokość zarobków w dużej mierze zależy od posiadanych umiejętności, doświadczenia, a także znajomości języka niderlandzkiego oraz angielskiego (coraz częściej wymagany przy podejmowaniu pracy).

Więcej na temat zarobków i dodatków możesz znaleźć w tym artykule: Zarobki w Holandii


Rodzaje umów o pracę w Holandii

W Holandii można wyróżnić 2 podstawowe rodzaje umów o pracę:


1. Umowa na czas określony i nieokreślony

Jest to najbezpieczniejsza forma umowy. Tak samo jak w prawie polskim, trzecia umowa z tym samym pracodawcą powinna być zawarta na czas nieokreślony, jeśli przerwa pomiędzy owymi umowami była krótsza niż trzy miesiące. Jeśli została zawarta na czas określony, prawnie będzie postrzegana jako umowa bezterminowa. Umowę na czas określony można zawrzeć maksymalnie na 36 miesięcy.

W umowie zawarta jest wysokość wynagrodzenia oraz liczba godzin pracy. Obowiązkowo umowa powinna zostać przedstawiona pracownikowi w formie pisemnej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy.


2. Umowy elastyczne

Mniej korzystny rodzaj zatrudnienia, przy którym pracodawca określa, ile godzin się przepracuje. Wiąże się to jednak z brakiem stałej pensji. Otrzymuje się wynagrodzenia za faktycznie przepracowane godziny.

Rodzaje umów elastycznych:

 1. Kontrakt zerowy (nulurencontract) - “praca na wezwanie”. Pracownik jest wzywany przez pracodawcę tylko w momencie, gdy ma dla niego pracę. Może się zatem zdarzyć nawet cały miesiąc bez wezwania, co wiąże się też z brakiem wynagrodzenia.
 2. Kontrakt min-max (min-maxcontract) - w umowie są jasno ustalone godziny minimalne oraz maksymalne do wypracowania w miesiącu. Nawet jeśli zdarzy się miesiąc, w którym pracodawca nie wezwie pracownika do pracy, to jest zobowiązany, na mocy umowy, do wypłacenia minimalnego wynagrodzenia za dany miesiąc.


Od 1 stycznia 2020 roku wszedł nowy przepis chroniący pracowników na umowach elastycznych. Pracownicy muszą zostać powiadomieni nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem pracy o terminie stawienia się u pracodawcy.

Wymiar podstawowego czasu pracy w Holandii wynosii od 36 do 40 godzin tygodniowo. Za nadgodziny przysługuje dodatkowy dzień wolny lub wynagrodzenie. Dodatkowym benefitem, na który można liczyć jest tzw. „Wakacyjne” czyli dodatek urlopowy, który przysługuje każdemu holenderskiemu pracownikowi.


Niezbędne dokumenty do pobytu w Holandii

Liczba potrzebnych dokumentów jest uzależniona od długości pobytu w Holandii.

Pobyt krótszy niż 4 miesiące

Jeśli planowany jest pobyt nie dłuższy niż 4 miesiące, nie trzeba tego zgłaszać do urzędu gminy ani do urzędu imigracyjnego. Warto jednak uzyskać meldunek tymczasowy, gdyż może on być przydatny dla ubezpieczyciela lub przy zakładaniu konta bankowego w Holandii. Ponadto po uzyskaniu meldunku tymczasowego od razu otrzymuje się numer obsługi obywatela (numer BSN).


Meldunku tymczasowego można dokonać w 19 następujących urzędach gminy: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland, Zwolle. Wystarczy zgłosić się do jednego z wyżej wymienionych urzędów z ważnym dokumentem tożsamości. Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie.


Pobyt dłuższy niż 4 miesiące

W takim wypadku niezbędny jest meldunek. Aby go otrzymać, potrzebujesz:

 1. dowód osobisty lub paszport
 2. umowa najmu lub kupna mieszkania
 3. odpis aktu zawarcia małżeństwa na druku międzynarodowym (jeśli wyjazd był z małżonkiem/małżonką)
 4. odpis aktów urodzenia dzieci na druku wielojęzycznym (jeśli wyjazd był z niepełnoletnimi dziećmi)
 5. w przypadku dzieci adoptowanych: dokument potwierdzający adopcję


Dokumenty niezbędne do podjęcia pracy

Legalna praca w Holandii wiąże się z przedstawieniem pracodawcy poniższych dokumentów:

 1. aktualny dowód osobisty lub paszport
 2. konieczność posiadania konta bankowego! Oraz dysponowanie ważną kartą płatniczą
 3. numer BSN, czyli Sofinummer - holenderski numer identyfikacji podatkowej. Numer ten można uzyskać przy meldunku w urzędzie gminy, do którego trzeba się udać nie później niż 5 dni po przyjeździe do Holandii (nie licząc dnia przyjazdu)
 4. należy również opłacić składkę ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z holenderskim prawem, czyli Zorgverzekeringswet.


Warto dodać:

Z dniem 1 maja 2007 r. władze Królestwa Niderlandów postanowiły o zniesieniu ograniczeń w dostępie do miejscowego rynku pracy dla obywateli polskich. W konsekwencji od 1 maja 2007 r. obywatele RP, aby podjąć legalną pracę w Niderlandach, nie muszą już uzyskać zezwolenia na zatrudnienie. 


Ubezpieczenie zdrowotne

Każda osoba podejmująca pracę w Holandii musi mieć opłacone ubezpieczenie zdrowotne. W odróżnieniu od warunków w Polsce, pracownik sam je opłaca i musi to zrobić najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od momentu zarejestrowania się w urzędzie gminy. Pakiet podstawowy (bez m.in. usługi dentystycznej) wynosi około 120 euro.


Uwaga! Nie musisz wykupywać ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, gdy:

 1. jesteś pracownikiem oddelegowanym do pracy przez polskiego pracodawcę; 
 2. masz w Polsce zarejestrowaną działalność gospodarczą i jedziesz do Holandii w celu wykonywania tego samego rodzaju działalności;
 3. pracujesz na własny rachunek w Polsce i w Holandii, ale w Polsce masz stałe miejsce zamieszkania;
 4. prowadzisz w Holandii działalność na własny rachunek a w Polsce wykonujesz pracę na etacie, wówczas możesz uzyskać z ZUS formularz A1, który będzie podstawą zwolnienia z obowiązku ubezpieczenia w Holandii. 

W celu umożliwienia sobie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w Holandii powinieneś uzyskać od właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub formularz S1.


Więcej informacji o ubezpieczeniu znajdziesz na portalu wHolandii.pl

Rozwiązanie umowy

Umowa na czas określony i nieokreślony może zostać rozwiązana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. W przypadku, gdy zostanie rozwiązana umowa na czas nieokreślony, pracownik otrzymuje rekompensatę pieniężną w wysokości (najczęściej) miesięcznego wynagrodzenia. Bardzo często do rozwiązania umowy będzie potrzebna pomoc tłumacza przysięgłego lub nawet prawnika. Niestety rozwiązanie umowy wiąże się ze zwiększoną liczbą potrzebnych dokumentów.


O dziwo trudniejszą do rozwiązania może okazać się umowa na czas określony (tymczasowa). Jeśli umowa zakończyła się wraz z terminem, na który została zawarta, pracownik nie otrzymuje żadnych pieniędzy z tego tytułu. Warto się przed tym zabezpieczyć w momencie podpisywania umowy. Należy poprosić o dopisanie do umowy warunku o poinformowaniu pracownika z odpowiednim wyprzedzeniem (np. 1-3-miesięcznym) o tym, że umowa nie zostanie przedłużona. Jest to istotna różnica względem prawa w zakresie zatrudnienia w Polsce.

Więcej o formalnych aspektach podjęcia pracy w Holandii znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/holandia/praca-i-pobyt


Znajomość języka niderlandzkiego

Wiele ofert pracy w Holandii nie wymaga znajomości języka niderlandzkiego. Do pracy często wystarczy komunikatywny poziom języka angielskiego oraz ewentualnie podstawowe zwroty w języku holenderskim. Oczywiście im lepsza znajomość języka, tym większe możliwości znalezienia lepiej płatnej, stałej pracy na terenie kraju tulipanów. Ze względu na to, że Holandia jest otwartym krajem na pracowników z zagranicy, a także działania producentów z innych krajów niekiedy mile widziana jest znajomość języka niemieckiego.

Więcej o domowych sposobach na naukę języka znajdziesz na tutaj: Nauka języka holenderskiego

Dla tych którzy nie znają języka polecamy oferty pracy bez znajomości języka


Zakwaterowanie

Coraz częściej można znaleźć oferty pracy w Holandii, gdzie pracodawca oferuje zakwaterowanie w ramach podejmowania zatrudnienia lub możliwość wynajęcia mieszkania na preferencyjnych warunkach. Pamiętaj, aby przy wynajmie mieszkania zwrócić uwagę, czy najemca wyraża zgodę na meldunek. Jest on niezbędny do podjęcia legalnej pracy w Holandii, ale również dzięki temu zyskujesz przywileje, które mogą wspomóc Cię finansowo przy wynajmie.

Więcej o warunkach mieszkaniowych w Holandii znajdziesz tutaj: Zakwaterowanie w Holandii

Jeśli martwi Cię znalezienie mieszkania w Holandii, poszukaj oferty pracy z zakwaterowaniem

Podsumowanie

Wyjazdy do pracy w Holandii są nadal bardzo atrakcyjne dla polskich emigrantów. Szczególnie teraz, gdy sytuacja na polskim rynku pracy jest trudniejsza, przyda się świadomość możliwości podjęcia legalnej i dobrze płatnej pracy w Holandii. Jeśli zastanawiasz się nad pracą w Holandii, to sprawdź dostępne oferty pracy na stronie: https://holandia.jober.pl/


Warto się zapoznać także z oficjalnymi informacjami zawartymi na oficjalnym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/holandia/praca-i-pobyt