Podatki w Holandii - ile podatku zapłacę?

Podatki... Niestety, nawet w kraju tulipanów nie jesteś zwolniony z ich płacenia. Przed wyjazdem koniecznie zapoznaj się z wysokością podatków w Holandii i systemem rozliczania się z urzędem skarbowym, ponieważ co roku są wprowadzane zmiany zarówno w prawie polskim, jak i holenderskim (w Holandii zmiany mogą nastąpić nawet kilka razy w roku!).


Ile podatku zapłacę w Holandii?

Od początku tego roku uległ zmianie podatek dochodowy. W Holandii progi podatkowe znacząco różnią się od polskich, jednak w Polsce są one niezmienne od kilku lat, natomiast w Holandii, zmieniane są co roku. Już teraz wiadomo, że pierwszy próg podatkowy zostanie ponownie obniżony w 2022 roku. Jak wyglądają progi podatkowe w tym momencie?


Podatek dochodowy w Holandii (2021)

  1. I próg podatkowy w Holandii - 37,1% do dochodu €68 507
  2. II próg podatkowy w Holandii - 49,5% powyżej dochodu €68 507


Dla porównania - podatek dochodowy w Polsce (2021)

  1. I próg 18% do dochodu 85 528 zł
  2. II próg 32% powyżej dochodu 85 528 zł


Dlaczego wspominamy o progach podatkowych w Polsce? Ponieważ od 1 stycznia 2021 roku została zniesiona ulga abolicyjna! Co to oznacza?

Do końca zeszłego roku ulga abolicyjna zapewniała opłacanie podatku w Holandii, jeśli był on niższy niż w Polsce. Obecnie, jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, będziesz musiał dopłacić różnicę pomiędzy podatkiem w naszym państwie a podatkiem w Holandii.


Wzrost składki podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego

Kolejną zmianą, która zaszła w tym roku w Holandii, to podniesienie miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego. W 2020 roku składka obowiązkowego ubezpieczenia wynosiła 110 euro, aktualnie cena to około 123 euro w zależności od oferty ubezpieczyciela. Dodatkowo do tej kwoty musimy doliczyć bezzwrotny wkład własny do kosztów leczenia, który od zeszłego roku się nie zmienił i wynosi 385 euro.


W Holandii możesz ubiegać się o zasiłek zdrowotny, który pomoże zniwelować koszty ubezpieczenia, jest on jednak uzależniony od dochodów. Aktualną rozpiskę znajdziesz na stronie:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/bedragen-zorgtoeslag-per-maand


Wyższe ulgi podatkowe w Holandii

Dla zmniejszenia niesmaku podwyżki składek zdrowotnych warto dodać, że w 2021 roku zostały podwyższone ulgi podatkowe. Dlatego maksymalna ogólna ulga podatkowa dla osoby poniżej wieku emerytalnego wzrośnie o 126 euro względem zeszłego roku, a maksymalna ulga dla osoby zatrudnionej będzie większa o aż 386 euro!


Jednorazowa obniżka czynszu

Warto w tym miejscu nadmienić, że od stycznia 2021 roku najemcy mieszkań spółdzielczych mają prawo wystąpić do spółdzielni mieszkaniowej o jednorazową obniżkę czynszu za wynajem. Jeśli spełniasz poniższe warunki koniecznie złóż wniosek. 


Miesięczny czynsz to więcej niż:

  1. 619,01 euro dla jedno- lub dwuosobowego gospodarstwa domowego.
  2. 663,40 euro dla gospodarstwa domowego składającego się z trzech lub więcej osób.

Roczny dochód nie przekracza:

  1. 23.225 euro rocznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.
  2. 31.550 euro rocznie dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Więcej na temat zmian podatków, zwolnień i ulg w 2021 roku znajdziesz w artykule:

https://nlbalance.nl/2020/12/17/plany-budzetowe-na-2021-rok/